SELECTEER DE ADEMHALINGSBESCHERMING
DIE HET BEST AFGESTEMD IS OP UW BEHOEFTEN

Lucht die vervuild is door gassen, dampen, stof, chemische of biologische aerosolen,
of zelfs zuurstofarme lucht… Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar het gebruik van
ademhalingsbescherming vereist is.

Dankzij het ruime aanbod aan producten voor ademhalingsbescherming beschikt u
over talrijke mogelijkheden om uzelf te beschermen in uiteenlopende omgevingen en bij
uiteenlopende werkzaamheden.

Er bestaan twee soorten ademhalingsapparatuur om individuele gebruikers te beschermen:

 • Filtertoestellen
 • Zelfstandige ademhalingsapparatuur

Filtertoestellen zuiveren de omgevingslucht door middel van een filter:

 • Wegwerpmaskers
 • Herbruikbaar halfgelaatsmasker of volgelaatsmaskers met filters of filterbussen
 • Vluchtmaskers of kappen met ingebouwde filters
 • Aanblaasfiltersystemen, gecombineerd met maskers of kappen/vizieren
 • Verse lucht ademhalingsapparaten
 • Uitrusting voor persluchttoevoer met gelaatsmasker, filtereenheid en soms een filter

Isolatietoestellen worden gevoed met lucht en zuurstof uit een externe, onvervuilde bron.

Alvorens geschikte ademhalingsapparatuur wordt gekozen, moet altijd het
blootstellingsrisico worden beoordeeld:

 • Risico op zuurstofgebrek
 • Type, staat en effect van de contaminenten
 • Kennis van de op de werkplek aanwezige contaminatieniveaus en de blootstellingslimieten voor deze contaminenten
 • Houd rekening met andere relevante gevaren (risico op explosieve atmosfeer)
 • Gebruiksduur van het ademhalingsmasker

Opzoek naar de juiste bescherming? Vraag ons advies!

DOWNLOADS

VIDEO’S