Maak uw keuze

   - EN 343
   - EN 14058
   - EN 342
   - EN ISO 20471
   - EN ISO 14116
   - EN ISO 11612
   - EN ISO 11611
   - EN 1149-5
   - IEC 61482-2
   - EN14605
   - EN 13034

IEC 61482-2

IEC 61482-2: Beschermkleding tegen de thermische gevaren van een elektrische vlamboog

Deze standaard legt de vereisten vast die van toepassing zijn op materialen en kleding (excl.
bescherming van hoofd, handen en voeten) waarmee elektriciens beschermd zijn tegen de thermische
gevaren van een elektrische vlamboog. De vereisten gelden niet voor de gevaren van elektrische
schokken of het e ect van lawaai, UV-emissies, drukshrapnel of toxische invloeden. Afhankelijk van
de karakteristieken van het netwerk en de gebruikte uitrusting, de locatie van het netwerk waar werken
onder stroom worden uitgevoerd is de mogelijke energie van de vlamboog verschillend. Afhankelijk
van de noden kunnen de gebruikers specificeren voor een van de volgende testmethodes en
prestatiespecificaties:

• Vlamboog in een box-test volgens EN IEC 61482-1-2
• Open vlamboogtest volgens IEC 61482-1-1

Vlamboog in een box-test (EN IEC 61482-1-2):

De test simuleert blootstellingen aan vlambogen in service- of onderhoudsomstandigheden bij
laagspanning: schakelkasten, kabelverdeling, distributie-onderstations, waar de vlamboog op
borsthoogte naar de voorzijde van een werknemer gericht is. Deze test wordt uitgevoerd op de stof,
alsook op de volledige kleding. Er zijn 2 prestatieklassen gedefinieerd:
• Klasse 1 verwachte kortsluitstroom 4 kA
• Klasse 2 verwachte kortsluitstroom 7 kA

Sioen biedt productoplossingen aan voor beide prestatieklassen.

Open vlamboogtest (IEC 61482-1-1):

In deze test verspreidt de pulserende open vlamboog-drukgolf zich 360°
naar 3 omliggende stofmonsters die tegelijk zijn blootgesteld. Deze test bepaalt
de ATPV-waarde: “Arc Thermal Performance Value” (Thermische vlamboogbestendigheid),
uitgedrukt in cal/cm.

De ATPV in vlamboogtests is de invallende energie op een materiaal of een meerlagig systeem van materialen
die leidt tot een waarschijnlijkheid van 50% dat er voldoende hitte door het geteste specimen gaat om
tweedegraads brandwonden te veroorzaken.

Deze ATPV-waarde dient om de stof- of materiaalsamenstelling te evalueren met betrekking tot de
bescherming tegen de gevolgen van thermische vlambogen.

Naast deze ATPV-waarde zullen in de toekomst nieuwe criteria (ELIM-waarde, Incident Energie Limiet) worden
toegevoegd, zodat de open vlamboogtest ook kan worden gebruikt voor EC-typeonderzoek.
Elke verantwoordelijke voor veiligheid en gezondheid moet een risico-evaluatie uitvoeren van
de werksituatie waar de vlamboogoverslag zich kan voordoen.
Op basis van deze risico-evaluatie is geweten welke ATPV vereist is voor een bepaald werk in een bepaalde installatie.
Een minimale ATPV-waarde van 4 cal/cm is vereist. Hoe hoger de ATPV-waarde, hoe beter de thermische
weerstand bij hogere invallende vlamboogenergieën. Door meerdere lagen vlamboogbeschermingskleding
te combineren, wordt de totale ATPV-waarde van de verschillende lagen verhoogd. Om het vereiste gewicht
en volume van de beschermkleding te beperken, is het aan te bevelen meerdere kledinglagen te combineren.