Maak uw keuze

   - EN 343
   - EN 14058
   - EN 342
   - EN ISO 20471
   - EN ISO 14116
   - EN ISO 11612
   - EN ISO 11611
   - EN 1149-5
   - IEC 61482-2
   - EN14605
   - EN 13034

EN ISO 14116

EN ISO 14116: Beschermende kleding - Materialen, samengestelde materialen en kleding met een beperkte vlamverspreiding

EN ISO 14116 legt de prestatievereisten vast voor de beperkte vlamspreidingseigenschappen
van materialen, samengestelde materialen en beschermkleding om de kans op ontvlamming
van de kleding te beperken. De drager mag geen extra letsels oplopen doordat zijn
kleding brandt. Bijkomende vereisten zijn ook vastgelegd. Beschermkleding die voldoet
aan de norm EN ISO 14116, moet werknemers beschermen tegen occasioneel en kort contact
met kleine vlammen, in omstandigheden waar er geen signifi cant hittegevaar is en er geen
andere hittebronnen aanwezig zijn. Wanneer bescherming tegen hittegevaren vereist is naast
bescherming tegen beperkte vlamverspreiding, zijn standaards zoals EN ISO 11612 van
toepassing. Een classifi catiesysteem is voorzien voor materialen, samengestelde materialen en
kledingstukken die getest zijn volgens EN ISO 15025, procedure A.

(Vervangt EN 533)