Maak uw keuze

   - EN 343
   - EN 14058
   - EN 342
   - EN ISO 20471
   - EN ISO 14116
   - EN ISO 11612
   - EN ISO 11611
   - EN 1149-5
   - IEC 61482-2
   - EN14605
   - EN 13034

EN ISO 11611

EN ISO 11611 Beschermende kleding voor gebruik bij lassen en verwante processen

EN ISO 11611 defi nieert de minimale veiligheidsvereisten en testmethoden voor beschermkleding
die moet worden gedragen tijdens lassen en verwante processen met vergelijkbare risico’s.
Dit soort beschermende kleding moet de drager beschermen tegen spatten (kleine
spatten gesmolten metaal), kort contact met een vlam, stralingshitte van een elektrische
vlamboog die wordt gebruikt voor lassen en verwante processen, en beperkt de kans op
elektrische schokken tot een minimum bij kortstondig, toevallig contact met stroomvoerende
elektrische geleiders bij spanningen tot 100 V d.c. in normale lasomstandigheden.
Zweet, vuil of andere contaminanten kunnen van invloed zijn op de beschermingsgraad
die bij deze spanningen wordt geboden tegen kortstondig toevallig contact
met stroomvoerende elektrische geleiders. Voor een geschikte algemene bescherming
tegen de risico’s waaraan lassers kunnen blootstaan, moeten bovendien persoonlijke
beschermingsmiddelen (P.B.M.) worden gedragen die door andere internationale
normen worden gedekt, om het hoofd, het gezicht, de handen en de voeten te beschermen.

De standaard voorziet 2 klassen met specifi eke prestatievereisten:

• Klasse 1 (laag niveau): minder gevaarlijke lassituaties;
• Klasse 2 (hoger niveau): meer gevaarlijke lassituaties

De vereisten definiëren minimumprestaties voor:

• Vlamvertragende eigenschappen,
• Mechanische eigenschappen rek-, spannings-, barst-, naadsterkte,
• Maatvastheid,
• Kledingontwerp,
• Prestaties na voorbehandeling van stof, accessoires, hardware enz.,
• Impact van spatten: voor elke materiaalof kledingcombinatie moet de temperatuur achter het testspecimen met 40K stijgen.
Klasse 1: minstens 15 druppels gesmolten metaal
Klasse 2: minstens 25 druppels gesmolten metaal
• Hitteoverdrachtstraling
 Klasse 1: RHTI  7s
 Klasse 2: RHTI  16s
• Elektrische weerstand

(Vervangt EN 470)