Maak uw keuze

   - EN 343
   - EN 14058
   - EN 342
   - EN ISO 20471
   - EN ISO 14116
   - EN ISO 11612
   - EN ISO 11611
   - EN 1149-5
   - IEC 61482-2
   - EN14605
   - EN 13034

EN14605

EN 14605: Beschermkleding tegen vloeibare chemicaliën (inclusief permeatieweerstandstest)

Deze standaard definieert de minimale vereisten voor de volgende soorten chemische
beschermkleding:

• Beschermende kleding voor het volledige lichaam met spraydichte verbindingen tussen
de verschillende delen van de kleding (type 4: spraydichte kleding) en, indien van
toepassing, spraydichte verbindingen met componentonderdelen, zoals kappen, handschoenen,
laarzen, vizieren of ademhalingsapparatuur, die gespecifi ceerd kunnen zijn
in andere Europese normen. Voorbeelden van dergelijke kleding zijn overalls uit één
stuk of pakken uit twee stukken.

• Volledige lichaamsbescherming. Beschermende kleding voor het volledige lichaam
met vloeistofdichte verbindingen tussen de verschillende delen van de kleding (type 3:
vloeistofdichte kleding) en, indien van toepassing, met vloeistofdichte verbindingen
met componentonderdelen, zoals kappen, handschoenen, laarzen, vizieren of ademhalingsapparatuur,
die gespecificeerd kunnen zijn in andere Europese normen. Voorbeelden
van dergelijke kleding zijn overalls uit één stuk of pakken uit twee stukken.

• Gedeeltelijke lichaamsbescherming. Beschermende kleding die bescherming
biedt voor specifi eke delen van het lichaam tegen permeatie van chemische vloeistoffen.
(Type PB (4) of PB (3)). Voorbeelden van dergelijke kleding zijn laboratoriumjassen,
jassen, broeken, schorten, mouwen, kappen, enz. Omdat een gedeeltelijke
lichaamsbescherming bepaalde delen van het lichaam onbeschermd laat, specifi ceert
dit document alleen de prestatievereisten voor het kledingmateriaal en de naden

Opmerking: Chemisch beschermende kledij, met gedeeltelijke lichaamsbescherming, die
slechts bescherming biedt tegen penetratie van een kleine hoeveelheid chemische vloeistoffen
van laag risico, valt onder het toepassingsgebied van EN 13034 (type PB [6] kleding).
De materialen voor chemische beschermkleding worden getest volgens de testmethoden
die gespecifi ceerd zijn in EN 14325. De prestatieniveaus moeten worden behaald voor alle
volgende criteria:

• Weerstand tegen permeatie van vloeistoff en: permeatie is het proces waarbij
een chemisch product zich op moleculair niveau langzaam doorheen de beschermlagen verplaatst.
• Weerstand tegen penetratie door vloeistoffen
• Minimale mechanische vereisten: weerstand tegen schuren, kraken onder invloed
van beweging (bij normale en lage temperaturen), scheurvastheid, trekvastheid,
doorborings- of perforatieweerstand, weerstand tegen ontvlamming
• Vereisten voor naden, verbindingen en samenstellingen