Maak uw keuze

   - EN 343
   - EN 14058
   - EN 342
   - EN ISO 20471
   - EN ISO 14116
   - EN ISO 11612
   - EN ISO 11611
   - EN 1149-5
   - IEC 61482-2
   - EN14605
   - EN 13034

EN ISO 11612

EN ISO 11612: Beschermende kleding voor bescherming tegen hitte en vlammen

EN ISO 11612 legt de prestatievereisten vast voor beschermkleding die het lichaam
van de drager (behalve de handen) moet beschermen tegen hitte en/of vlammen.
De prestatievereisten die vastgelegd zijn in EN ISO 11612, zijn van toepassing op
beschermkleding die voor uiteenlopende doeleinden kan worden gedragen, waar
kleding met beperkte vlamspreiding vereist is en waar de gebruiker blootgesteld
kan worden aan stralings-, convectie- of contactwarmte of spatten van gesmolten
metaal. De standaard is niet van toepassing voor brandweerlieden (EN 469) en lassers
(EN ISO 11611). De vereisten omvatten: prestaties na voorbehandeling van de stof,
accessoires, mechanische eigenschappen (rek-, trek-, barst-, naadsterktes),
maatvastheid; ontwerp van de kleding, enz.

(Vervangt EN 531)