Maak uw keuze

   - EN 343
   - EN 14058
   - EN 342
   - EN ISO 20471
   - EN ISO 14116
   - EN ISO 11612
   - EN ISO 11611
   - EN 1149-5
   - IEC 61482-2
   - EN14605
   - EN 13034

EN 1149-5

EN 1149-5 Beschermende kleding Elektrostatische eigenschappen. Materiaalprestaties en ontwerpeisen

EN 1149-5 maakt deel uit van een reeks standaarden voor testmethodes
en vereisten voor de elektrostatische eigenschappen van beschermende kleding.
EN 1149-5 specificeert de materiaal- en ontwerpvereisten voor elektrostatisch
afvoerende beschermende kleding. Deze norm betreft kleding die deel uitmaakt van
een totaal geaard systeem. Zo worden brandgevaarlijke ontladingen vermeden.
De vereisten kunnen onvoldoende zijn in met zuurstof verrijkte ontvlambare atmosferen.
Deze standaard is niet van toepassing op bescherming tegen netspanningen.

Enkele ontwerp-/materiaalvereisten:
• het buitenste antistatische (AST) materiaal moet permanent alle niet-compatibele lagen bedekken
(de overlapping van de antistatische buitenlaag moet altijd gewaarborgd zijn bij bv. rekken, optillen
van de armen, voorover buigen, ...);
• geleidende accessoires zijn toegelaten (ritsen, knoppen), maar moeten bedekt zijn met AST buitenstof;
• niet-dissipatieve bevestigingen (labels, weerkaatsende banden, ...) zijn toegelaten wanneer ze
permanent bevestigd zijn;
• moet worden aan- en uitgetrokken buiten de ATEX-omgeving, moet volledig gesloten worden gedragen en moet geaard zijn;
• voor materialen die geleidende draden in een streepof rasterpatroon bevatten, mag de tussenafstand van
de geleidende draden in één richting niet groter zijn dan 10 mm in gelijk welk deel van de kleding.
Antistatische P.B.M.’s worden gecertifi ceerd volgens EN1149-5, want deze standaard dekt de prestatievereisten
en verwijst naar de keuze uit 2 verschillende testmethoden:
• EN 1149-1: Meting van de soortelijke weerstand aan de oppervlakte
• EN 1149-3: Meting van het ladingsverval